Vi installerer fremtidens løsninger

Kundereferanser

Vi installerer fremtidens løsninger

Vi installerer
fremtidens løsninger

Med ledende tverrfaglig ekspertise, og rask mobilisering av løsningsorienterte fagfolk, kan vi gjennomføre kvalitetsinstallasjoner hvor og når som helst.

Vi installerer fremtidens løsninger

Vi installerer fremtidens løsninger

Ledende ekspertise

Med ledende tverrfaglig ekspertise, og rask mobilisering av løsningsorienterte fagfolk, kan vi gjennomføre elektroinstallasjoner i energi- og maritimbransjen hvor og når som helst.

Våre folk - din sikkerhet

Våre høyt kvalifiserte medarbeidere gjør at vi kan levere sikkerhet, effektivitet og kvalitet til alle våre kunder.

Vidar Skjervheim

Jo Kåre Rekkedal

Frode Solvang

Kåre Mannes

John Harald Mannes

Over 30 år med erfaring

Siden 1988 har vi levert en omfattende portefølje av installasjonstjenester - alt fra EX inspeksjoner til installasjoner av hybrid og elektriske systemer på nye og eksisterende fartøy.

Alle prosjektcaser

Nyheter