Om oss

Over 30 års erfaring

Westcon Power & Automation har mer enn 30 års erfaring innen det maritime elektro og automasjons markedet. Våre tjenester strekker seg fra aktiviteter som total integrator for elektro og automasjon på nybygg marine, til prosjekt og service oppdrag både on/off-shore.

Mot nye horisonter

I 2020 ble Westcon Power & Automation – Installation og Inspectio skilt ut av Westcon Power & Automation (nå SEAM) som egne aksjeselskap, og i 2021 endret vi navnet til Westcon Power & Automation (WPA).

Vi er i dag en av de ledende aktørene i verden på installasjon av systemintegrasjon og elektriske fremdriftsløsninger. Vi fokuserer i høy grad på miljøteknologi og energieffektivisering i alle segmenter.

1988

Westcon Power & Automation AS -
installation ble grunnlagt som en
videreføring av ABB Marine

2003

Oppkjøp av UniAutomation

2011

Oppkjøp av Simonsen Elektro

2020

Westcon Power & Automation -
Installation blir skilt ut av Westcon
Power & Automation (nå Seam)

2021

Westcon Power & Automation –
Installation blir til Westcon Power &
Automation (WPA).

2011

Navn og eier endret. Nytt navn Westcon Power & Automation AS

2005

Oppkjøp Uni Automation AS

2003

Vassnes Elektro AS etablert

2021

Westcon Power & Automation –
Installation blir til Westcon Power &
Automation (WPA).

1988

ABB etablert

2020

Westcon Power & Automation -
Installation og Inspectio blir skilt ut av Westcon
Power & Automation (nå Seam)

2012

Oppkjøp Simonsen AS

2006

Oppkjøp MB Consultants AS

Med på laget for klimavennlige løsninger

WPA har lang erfaring med ombyggingsprosjekter innen hybrid og elektrisk, både for forsyningsfartøy og ferger, og har installatører for samtlige hybridsystemer, uavhengig av produkt.