Om oss

Over 30 års erfaring

Westcon Power & Automation ble grunnlagt i Norge som en videreføring av ABB Marine i 1988. Det ble senere endret til Vassnes Elektro AS i 2003. I 2011 ble Vassnes Elektro omdøpt til Westcon Power & Automation AS.

I 2012 ble Simonsen Elektro kjøpt opp og vi styrket vår posisjon, ikke bare i kraft og automasjon, men også generelt vedlikehold.

Mot nye horisonter

I 2020 ble Westcon Power & Automation – Installation skilt ut av Westcon Power & Automation (nå SEAM) som eget aksjeselskap, og i 2021 overtok vi navnet Westcon Power & Automation (WPA).

Vi er i dag en av de ledende aktørene i verden på systemintegrasjon og elektriske fremdriftsløsninger. Vi fokuserer i høy grad på miljøteknologi og energieffektivisering i alle segmenter.

1988

Westcon Power & Automation AS -
installation ble grunnlagt som en
videreføring av ABB Marine

2003

Oppkjøp av UniAutomation

2011

Oppkjøp av Simonsen Elektro

2020

Westcon Power & Automation -
Installation blir skilt ut av Westcon
Power & Automation (nå Seam)

2021

Westcon Power & Automation –
Installation blir til Westcon Power &
Automation (WPA).

2011

Navn og eier endret. Nytt navn Westcon Power & Automation AS

2005

Oppkjøp Uni Automation AS

2003

Vassnes Elektro AS etablert

2021

Westcon Power & Automation –
Installation blir til Westcon Power &
Automation (WPA).

1988

ABB etablert

2020

Westcon Power & Automation -
Installation blir skilt ut av Westcon
Power & Automation (nå Seam)

2012

Oppkjøp Simonsen AS

2006

Oppkjøp MB Consultants AS

Med på laget for klimavennlige løsninger

WPA har lang erfaring med ombygging til hybrid og elektrisk, både for forsyningsfartøy og ferger, og har installatører for samtlige hybridsystemer, uavhengig av produkt.