HSEQ

Ingen operasjon går foran sikkerhet. Vi jobber aktivt for å forhindre enhver form for ulykke, skade utslipp eller helseskade og følger til enhver tid de regelverk og retningslinjer som gjelder. Gjennom ‘WE Care’ filosofien til Westcon etablerer vi trygge rammer for våre ansatte og samarbeidspartnere i vårt KS og HMS arbeid.