Westcon Power & Automation inngår avtale med Westcon Yards

Nyheter
-
14.9.2022
Westcon Power & Automation inngår avtale med Westcon Yards på installasjon av elektro- og automasjonssystemer på M/S "Trønderbas".

Skipet, som er en kombinert snurper/pelagisk tråler på 74 meter, blir levert til Ivan Ulsund Rederi og skal erstatte eksisterende M/S «Trønderbas» som ble levert til rederiet av Westcon i juli 1999.

M/S «Trønderbas» er i dag en 68,3 meter lang kombinert tråler og snurper. Den laster 1.800 tonn og fisker både med trål og ringnot. Nå skal Ulsund Rederi få sin sjette Trønderbas i rekken.

Westcon Power & Automation bistår også med ingeniørtjenester. Denne fasen er allerede godt i gang, mens installasjonsarbeidet på «Nye Trønderbas» skal påbegynnes første kvartal i 2024, når skroget ankommer Westcon Ølensvåg. WPA vil da sette i gang en komplett installasjonspakke til nybygget.

- Vi setter stor pris på tiltroen fra verftet og ser frem til å starte dette oppdraget hos oss. Det er et omfattende og spennende oppdrag hvor vi kan sysselsette rundt 20-25 personer i et halvt års tid.

Sier Daglig Leder i Westcon Power &Automation, Bjørnar Tveit.

Våre fagspesialister står klare til å kjøre i gang ditt prosjekt; hvor som helst, når som helst.

Kontakt oss