Transocean Spitsbergen
 Installasjon av verdens første Hybrid Power System

Prosjektcase
-
Den halvt nedsenkbare boreriggen Transocean Spitsbergen (TSB) ble valgt ut til å bli den første riggen til å få installert hybrid kraftforsynings system av hovedkontoret til Transocean Drilling i Houston. Aspin Kemp & Associates (AKA) var valgt til å levere system- og batteriløsning. 

TSB er en av de mest moderne og avanserte riggene som også har kapasitet til å bore i iskanten og var hele tiden i arbeid i installasjonsperioden. 

Siden installasjonen måtte gjennomføres offshore under boring, var rett installasjonspartner en kritisk suksessfaktor for Transocean.

Westcon Power & Automation AS (WPA) ble valgt som samarbeidspartner og var leverandør både på hvite og svarte fag til Transocean.


Prosjektet omfattet ombygging til DP3 lukket bus med tillegg av 5,6MW hybrid kraft. Thrusterne kan jobbe helt uavhengig av generatorene og kraftfordelingen gir mulighet til generatorene å jobbe optimalisert i forhold til kraftbehovet samtidig som en opprettholder DP krav med tanke på umiddelbar reservekraft tilgjengelig.


I oktober 2019 kunne Westcon Power & Automation sammen med Transocean og AKA annonsere det verdens første hybrid system installert på en halvt nedsenkbar borerigg.


Denne prestasjonen har Transocean som en av sine milepeler, se deres nettside under fanen 2010’s: https://www.deepwater.com/about/our-history

AKA har også fremhevet prosjektet med 2 artikler: https://www.aka-group.com/?s=drilling

Våre fagspesialister står klare til å kjøre i gang ditt prosjekt; hvor som helst, når som helst.

Kontakt oss