Odfjell Drilling og WPA på samme lag for klimavennlige løsninger

Nyheter
-
9.12.2021
I løpet av de siste to årene har Odfjell Drilling gjennomført en større oppgraderings kampanje om bord på boreriggen Deepsea Atlantic, med god hjelp av Westcon Power & Automation. Dette er bare starten på selskapets store satsning for å gjøre riggene mer klimavennlige.
Boreriggen Deepsea Atlantic. (Foto: Marit Hommedal / Equinor ASA)

Odfjell Drilling har i løpet av de siste to årene gjennomført en større oppgraderingskampanje om bord på boreriggen Deepsea Atlantic med mål om å redusere utslipp av NOx og klimagasser. Riggen er for tiden i oppdrag for Equinor, og skal videre til Johan Sverdrup feltet når fase 2 av feltutviklingen starter i slutten av 2022.

Selskapet er Norges største bore- engineering- og oljeservicekonsern,og har som selskap et overordnet mål om en utslippsreduksjon på 40% innen 2026. De har allerede gjort en rekke oppgraderinger på Deepsea Atlantic for å redusere sitt miljøfotavtrykk.

Prosjektleder i Odfjell Drilling, Bjørn Uthaug, sier at oppgraderingene på Deepsea Atlantic er et stort steg i riktig retning; 

- De prosjektene vi har gjennomført de siste to årene på Deepsea Atlantic, og som vi for øyeblikket holder på med på de andre gule riggene våre, er etablert som et viktig skritt på veien for å nå disse målene.

Westcon Power & Automation (WPA) har hatt ansvaret for elektro-installasjonsarbeidet i prosjektene som Odfjell Drilling har satt i gang for å redusere utslipp.

WPA har hatt ansvaret for elektro-installasjonsarbeidet forfølgende prosjekter:

·     Power Blade Hybrid System

·     DC Grid system

·     VFD styring av kjølevannspumper

·     Selvstendige VFD’er for Ankervinsjer

 

Tilsvarende oppgraderingsprosjekter gjennomføres nå for resten av flåten til Odfjell Drilling, hvor WPA har en tilsvarende rolle som de har hatt på Deepsea Atlantic.

Siden 2019 har Odfjell Drilling brukt WPA som leverandør av elektro-installasjoner og inspeksjonsarbeid, og samarbeidet, i følge Uthaug, er veldig godt.

- Odfjell Drilling har et svært godt samarbeid med WPA. De har en solid og profesjonell basis-organisasjon i Ølen, likeledes en grunnstamme med dyktige og profesjonelle montører offshore, og fremstår som et komplett installasjonsfirma for skip og offshore installasjoner. Videre er det min erfaring at de har vært flinke til å knytte til seg underleverandører som supplerer med kvalifiserte montører som støtte til WPA sin egen grunnstamme, når arbeidsmengden har vært stor.

Mye handler om forutsigbarhet ved å kunne benytte de samme folkene, gang etter gang, forteller Uthaug.

- Det at WPA i disse prosjektene, på tvers av riggene, bruker en grunnstamme av folk, sikrer at vi får god erfaringsoverføring mellom prosjektene. Dette gjør at en kan gjennomføre prosjektene på en sikrere måte, spare kost og høyner kvaliteten på sluttproduktet.

Det er ikke bare kvaliteten på sluttproduktet som spiller stor rolle. Odfjell Drilling har investert mye i det de selv kaller ‘Zero Fault Culture’, som selskapets eget QHSE-mantra. Når leverandører kommer inn i bildet, er det dermed en stor fordel at de kjenner til prosedyrene og kan overholde og gjennomføre selskapets sikkerhetskrav.

- Det at leverandørene har faglig kompetent personell, med lang offshore-erfaring og gode HMS holdninger, spiller en vesentlig del ved valget av leverandør. Det taler også til leverandørens fordel om de klarer å bruke samme personell fra gang til gang, slik at en får kjent personell som opparbeider seg erfaring med riggen, riggens rutiner og det utstyret som skal jobbes på.

 

Prosjektleder for rigg i WPA, Frode Solvang, sier at et langvarig forhold gir det beste utgangspunktet for både kundene og leverandøren selv.

- Forutsigbarheten i slike prosjekter er positivt for begge parter, og samarbeidet med Bjørn og Odfjell Drilling har vært meget bra.

Dette, sier Solvang, er avgjørende faktorer for et godt sluttprodukt.

- Siden vi her har hatt muligheten for å planlegge et stykke fremover, har vi i stor grad fått benyttet samme formenn og personell på tvers av riggflåten. Dette har helt klart gitt en positiv synergieffekt. Vårt offshore personell trives godt på disse prosjektene for Odfjell, og vi ser frem til videre godt samarbeid.

Kontakt:

Frode Solvang

Prosjektleder, Rigg

E-post: frode.solvang@westcon.no

Mobil: +47 47 46 80 22

Våre fagspesialister står klare til å kjøre i gang ditt prosjekt; hvor som helst, når som helst.

Kontakt oss