Hybridisering på kort varsel: ‘Vi snur oss rundt’

Nyheter
-
10.5.2022
Flere norske rederier har fått øynene opp for mulighetene som det grønne skiftet representerer, og en av de som hjelper å tilrettelegge for dette er Vidar Skjerveim i Westcon Power & Automation (WPA). Han forteller om kompetansen, kundeforholdene og hvordan de håndterer korte tidsfrister hos installasjonsspesialisten.

I løpet av de siste fem årene har det vært en enorm satsning på utslippskutt i den norske, maritime næringen. I en artikkel publisert av DNV, kommer det frem at konverteringer av eksisterende skip til hybride eller elektriske operasjoner kan gi en trippel-effekt for både rederier og samfunnet for øvrig; kutte utslipp, være en raskere vei til voksende markeder og gi en gradvis innføring av fornybar energi, samt økonomisk lønnsomhet.

Westcon Power & Automation har gjort alt annet enn å stå på sidelinjen i denne grønne, maritime revolusjonen. Vidar Skjervheim, Prosjektleder for hybride ombygginger i WPA, har over femten hybridprosjekter under sitt belte.

Siden 2012 har Skjerveim vært Prosjektleder hos Westcon Power & Automation i Ølensvåg. Han startet sin reise med WPA i 2001 – da han begynte der som lærling.  

- Jeg har vært i WPA en stund, kan du si. Det er en dyktig gjeng vi har her, og det er alltid mange ulike utfordringer og nye muligheter som dukker opp. Det er en spennende hverdag.

Etterspørselen av hybridisering har økt betraktelig de siste årene, og siden 2015 har Skjerveim stått med prosjektansvaret for elektro-arbeidet på femten skipsombygginger til hybrid fremdrift. Westcon Power & Automation har mer enn 30 års erfaring innen det maritime elektro- og automasjonsmarkedet, men denne typen installasjon kan ofte by på litt andre utfordringer enn de mer klassiske prosjektene, forteller Skjervheim.

- Hybridinstallasjoner er mer intense, og det er veldig mye som skal skje på få dager. Det gir en ekstra utfordring i forhold til nybygg, for eksempel, som har en veldig lang tidshorisont. Det er en komplett installasjon som skal gjøres på kort tid.

Til tross for korte tidshorisonter, er det alltid kundens behov som er prioritet nummer 1. Ofte kan det komme endringer underveis som krever omstrukturering, da er teamet i WPA raskt på ballen.

- For kundene er det tidsperspektivet for installasjonen som kommer foran alt. Selvsagt spiller ting som kvalitet og funksjonalitet inn også. Ofte dukker det opp utfordringer og endringer underveis, og da er det en trygghet for kunden å vite at vi snur oss om og leverer etter tidsskjema.

Kundene velger ofte leverandør for produktet før de velger installatør, så det å være kjent med flere systemleverandører er viktig. En erfaring som bygges over tid, mener Skjervheim.

- Det er litt ulikheter mellom de forskjellige leverandørene, så man bygger nye erfaringer for hvert ulikt produkt man har jobbet med.

Kompetansen er det ingenting å si på. WPA er i dag en av de ledende aktørene i verden på installasjon av systemintegrasjon og elektriske fremdriftsløsninger. Med lang erfaring rundt ombyggingsprosjekter på forsyningsfartøy og ferger, fokuserer de i høy grad på miljøteknologi og energieffektivisering i alle segmenter.  

- Vi jobber hele tiden med å styrke kompetansen og bevare den. For vår del er det mye utvikling av planleggingsverktøy, men også personlig av menneskene som utfører arbeidet.

For det er menneskene som er den viktigste ressursen hos WPA, forteller Skjervheim. Det er de som blant annet bygger relasjoner og skaper tillit hos og med kundene.

- Man har en planleggingsfase som starter flere måneder i forveien. Det gjør at vi blir introdusert for kunden og får en god dialog i forkant av prosjektet, men det er klart det blir ekstra god kommunikasjon når man er litt kjent. Det føles trygt for begge parter, og vi opplever at kundene møter oss med senkede skuldre og økt tillit.

Kontakt:

Vidar Skjervheim, Prosjektleder

E-post: vidar.skjervheim@westcon.no

Våre fagspesialister står klare til å kjøre i gang ditt prosjekt; hvor som helst, når som helst.

Kontakt oss