Et blikk på fremtiden - hydrogen-elektrisk fremdrift i skip

Nyheter
-
1.6.2022
Hydrogen, eller ammoniakk, for bruk i brenselceller er teknologier som har fått mye oppmerksomhet og støtte de siste årene. I Ølensvåg er vi allerede i gang med installasjonen av det nye hydrogenanlegget i det som skal bli verdens første hydrogendrevne ferge, MF Hydra. Fergen representerer startskuddet for det nye, norske eventyret med grønt hydrogen.
Hovedbilde: Norled

Ifølge den Internasjonale Sjøfartsorganisasjonen står skipsfart for cirka 2,89% av alle klimagassutslippene i verden. I Norge har vi sett en enorm satsning på helelektriske løsninger for ferger og hurtigbåter, men for de større skipene er ikke helelektrisk fremdrift et alternativ.

Tross gode hybride løsninger for offshore skip og fraktebåter, er det et sterkt behov for bedre løsninger som gir bedre rekkevidde, som samtidig gir null utslipp.  

I mai ankom MF Hydra Westcon Yards i Ølensvåg for ombygging og installasjon av hydrogen-anlegget, som til slutt skal resultere i 100% utslippsfri ferdsel over sambandet Hjelmeland og Nesvik.

I Westcon Power & Automation er vi allerede i gang med elektro-installasjonen av det tre-parts fremdriftssystemet som består av grønt hydrogen, batterier og dieselgeneratorer.

 

Hva er grønt hydrogen?

Så og si 100% av elektrisiteten i Norge er tilnærmet fornybar, og for å produsere hydrogen trenger man elektrisitet og en elektrolytt; eksempelvis vann. Kombinasjonen av vann og fornybar energi resulterer i grønt hydrogen.

Denne prosessen kalles vannelektrolyse. Dette er en velkjent teknologi som har vært benyttet i industri-Norge siden oppstarten av Norsk Hydro sitt anlegg på Rjukan i 1940 (1).

Brenselcellene på skipet konverterer energien i hydrogen til elektrisitet, som har flere viktige bruksområder; det kan blant annet brukes til fremdrift, strøm, ladning av batterier, peak shaving og mer. Det eneste avfallsstoffet fra denne prosessen er vann (2).

 

Flere energikilder kombinert

For å sikre god rekkevidde til større fartøy utvikles og opereres det i dag løsninger som baserer seg på hybridteknologi, altså en kombinasjon av flere energikilder. I MF Hydra sitt tilfelle vil dette være hydrogenbrenselceller, batterier og dieselgeneratorer.

Brenselcellene skal bidra til kontinuerlig ladning av batteriene, som også skal kunne lades helt opp ved fergekaiene i Hjelmeland og Nesvik. Dieselgeneratorene brukes som en reservekilde, dersom fartøyet må ta en lengre tur til et verft i forbindelse med reparasjon, vedlikehold eller klassing (3).

Nye typer installasjoner på norske skip

Fra våre avdelinger i Ølensvåg og Florø har WPA vært med på en spennende utvikling i norsk skipsfart, med prosjekter innen hybrid fremdrift for ferger og store forsyningsskip.

Etter hvert som vi har utvidet vår portefølje, i tett samarbeid med verft, kunder og samarbeidspartnere, er det naturlig for oss å ta fatt på enda mer innovative og uprøvde metoder.

Sammen med Westcon Yards, Norled, LMG Marine og systemleverandører, skal vi i løpet av sommeren 2022 bidra med elektroinstallasjon og engineering i forbindelse med MF Hydra sitt nye Hydrogensystem.

- Et slikt prosjekt har aldri blitt gjennomført tidligere og det er veldig interessant å delta i og teste ut, avslutter Avdelingsleder for Marine i WPA, Kåre Mannes.
Foto: Westcon Power & Automation
Referanser
(1) www.forskning.no
(2) www.nek.no
(3) www.tu.no

Våre fagspesialister står klare til å kjøre i gang ditt prosjekt; hvor som helst, når som helst.

Kontakt oss