Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 og skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon.
Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger 2023

Alle kan kreve å få informasjon fra virksomheter om hvordan de håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser som er vurdert i aktsomhetsvurderingene.

Dersom du ønsker å be om informasjon, gjøres dette via kontaktskjema under.

Vi takker for interessen for WPA sin virksomhet!

Har du spørsmål angående åpenhetsloven?

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.