Rigger seg for vekst

2/9/2021
-
Nyhet
Westcon Power Automation (WPA) blir nå delt opp i tre ulike selskaper. Målet er å synliggjøre produktene og tjenestene i bedriftene på en bedre måte.

Westcon Power Automation (WPA) blir nå delt opp i tre ulike selskaper. Målet er å synliggjøre produktene og tjenestene i bedriftene på en bedre måte.

Fra og med 1. august 2020 er avdelingen Inspectio AS og forretningsområdet Westcon Power & Automation - Installation AS skilt ut som egne aksjeselskap i Westcon Group. Oppdelingen vil styrke de enkelte fagmiljøene og synliggjøre verdien i hvert enkelt selskap.

Større spillerom

Gunvald Mortvedt er daglig leder i Westcon Power & Automation som nå får sitt hovekontor på Husøy. Selskapet har 122 ansatte og vil framover dele administrasjon med Westcon Power & Automation - Installation AS som blir lokalisert i Ølensvåg som før. Inspectio AS får også hovedkontoret sitt på Husøy.

– Bakgrunnen er at eierne ønsker å tydeliggjøre kompetansen i de tre selskapene, sier Mortvedt og peker på at de har brei kompetanse på systemutvikling, produksjon og automasjon.

– Vi har en stor oppdragsmengde og kontrakter som går helt inn i 2022. Vi jobber med grønne løsninger som det er stor etterspørsel etter, for oss er det spesielt viktig å bygge rett og god kompetanse, de ansatte er den viktigste ressursen vi har, slår Mortvedt fast

Daglig leder i Westcon Power & Automation - Installation AS, Bjørnar Tveit mener også bedriftene nå får et større spillerom til å utvikle egne produkter tydeligere.

– Vi ønsker oss enda flere eksterne kunder framover, dette blir et viktig virkemiddel for å oppnå det. Vi vil naturligvis fremdeles være den lokale leverandøren av elektrotjenester til Westcon Yards, som har verft i Ølensvåg, Florø og Karmsund.

– Det eneste kundene vil merke av denne oppdelingen er at vi kanskje har mulighet til å strekke oss enda lenger på jobbene enn vi har gjort før. Fokus på skipsservice utenfor verft blir et satsingsområde framover, mener han.

Satser kommersielt

Inspeksjonsverktøyet Inspectio som er utviklet i WPA blir nå skilt ut som selskapet Inspectio AS.

– Som eget selskap vil vi synliggjøre produktet vårt bedre og øke fokuset kommersielt, samtidig som vi fremdeles drar nytte av de forskjellige faggruppene i Westcon Group for videreutvikling av produktet, sier daglig leder i Inspectio AS, Egil Brekke.

– I utgangspunktet ble Inspectio laget for Westcon, men markedssituasjonen har vist oss at vi kan selge dette videre til andre kunder, og vi har allerede opparbeidet oss en god markedsposisjon, slår han fast.  

Produktet er utviklet for offshore-bransjen der det blir nyttet til å gjennomføre inspeksjoner av sikkerhetskritisk utstyr på en digital og effektiv måte.

Våre fagspesialister står klare til å kjøre i gang ditt prosjekt; hvor som helst, når som helst.

Kontakt oss